Výpis z OR

Registrace DIČ

******************

Katalogy ke stažení:

Katalog feritů FONOX
(DE a EN) - poslední vydání (již se nevyrábí)

srovnávací tabulka feritů

katalog termistorů
(již se nevyrábí)

Magnetics - ferity z práškových materiálů

Miles Platts- katalog většiny námi dodávaných koster

Micrometal - železoprachové ferity (několik katalogů)