Slídový kondenzátor

Kondenzátory se slídovým dielektrikem